Spoor 2 – Return to Work

Wij geloven in de kracht van uw eigen mensen, ook als ze uitgevallen zijn door ziekte.

Behoud van uw menselijk kapitaal staat natuurlijk voorop. Ook bij verzuim. Samen met u doen we er graag alles aan om mensen te behouden voor uw organisatie. Met een speciaal programma verhogen wij de kansen voor terugkeer bij de eigen werkgever. Maar soms lukt dat niet. Uw bedrijf is relatief klein en heeft geen andere mogelijkheden voor uw medewerker, de beperkingen van uw medewerker zijn te groot of complex om aanpassingen bij uw eigen bedrijf te maken. Kortom de inzet naar een externe oplossing is nog de enige weg.

De traditionele re-integratie spoor 2 begeleiding levert al jaren matige resultaten, minder dan 15% externe plaatsingen (bron: Panteia 2016), en is vaak vooral bedoeld voor dossierbouw voor de RIV toets van UWV.

De meeste re-integratie spoor 2 programma’s kennen een vast regime van gesprekken, testen, en (sollicitatie)trainingen en verslagen. Kortom niet altijd effectief en gericht op resultaat.

Dat is frustrerend voor alle betrokkenen, en vooral de zieke medewerker zelf. Ook al lijkt het soms dat mensen die ziek zijn zich alleen nog richten op zekerheid en niet of nauwelijks in beweging komen gedurende de wachttijd, onze ervaring is uiteindelijk dat het merendeel van de mensen wel in staat is  om zich te richten op positieve verandering als de juiste aanpak wordt gekozen.

Running away from any problem only increases the distance from the solution. The easiest way to escape from the problem is to solve it.

Stap -1

Een maatwerk programma met een coach die in staat is de medewerker in beweging te krijgen en kansen biedt op een vervolgstap in de externe markt. Dus coach, netwerker en trainer in 1 persoon

Stap -2

Een interne organisatie die zich enthousiast en betrokken toont in de ontwikkelingen van de zieke medewerker naar een andere werkplek. Dan bedoelen we niet alleen HR maar ook de managers en collega’s van de zieke medewerker. Goed afscheid nemen is goed (her)starten!

Stap -3

Een compact programma. Niemand heeft baat bij langslepende processen. Van een kort, intensief en kansrijk proces wordt iedereen vrolijker en wordt door alle partijen de energie ook vastgehouden. Onze coach houdt de voortgang in de gaten!

Wij hebben ervaring aan 2 kanten van het speelveld op de arbeidsmarkt: re-integratie spoor2 en recruitment en zijn goed in de persoonlijke kant (coaching en beweging creëren) en de zakelijke kant (netwerken, kansen creëren en benutten).

Omdat we een kleinschalig bureau zijn kunnen we een individuele aanpak ook garanderen, met coaches die zelf alle vaardigheden in huis hebben.  Het belang van 1 coach, die het hele traject met de medewerker doorloopt  en continuïteit blijft bieden tot het resultaat is bereikt, staat bij ons voorop.

Onze positieve en resultaatgerichte instelling betekent niet dat we alleen kansrijke mensen willen begeleiden. Wij zijn juist op ons best als het complex en lastig lijkt.

Tarief

Bij een maatwerkprogramma hoort een maatwerk tarief. In overleg met u doen wij een voorstel op maat.

ACT Coaching

Hoe krijgen onze coaches wel beweging bij uw medewerker en de interne organisatie? Wij maken gebruik van de ACT methode. De Acceptance & Commitment Theorie van Steven C. Hayes . Dit is een relatief nieuwe vorm van coaching uit de stroming van de positieve psychologie, die belemmerende (negatieve) gedachten omzet in acceptatie om tot een oplossing te komen waar men volledig achter gaat staan.

Onze coaches zijn opgeleid in deze methodiek en passen deze met succes toe in re-integratie, loopbaan en outplacement vraagstukken. Het is onze ervaring dat de begeleiding door deze methodiek zich versneld kan richten op de acties die nodig zijn om tot een oplossing te komen die door werknemer en werkgever gedragen wordt.

Bent u nieuwsgierig naar deze methode ? (klik hier)

We zijn adviseurs met kennis van zaken, u houdt echter de regie over uw verzuim dossier.

Wij hebben een juridische achtergrond en gedegen kennis van wet en regelgeving in re-integratie en verzuimkwesties. Voor wat betreft onze verslaglegging sluiten wij aan op uw systeem, zodat uzelf de regie kunt houden over uw verzuimdossier.

Hoe kunnen wij u helpen?

vraag nu een offerte aan of neem geheel vrijblijvend contact op

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie ?