Veerkracht in je Werk. Dat kun je leren!

Inleiding

Heb je je ooit afgevraagd wat iemand succesvol maakt op het werk?

De kans is groot, dat je dat koppelt aan intelligentie of aan heel hard werken, en bijna geen privéleven. Of aan altijd extra uren inzetten of nog meer opleidingen, en of cursussen volgen.

Werk wordt tegenwoordig meer gekenmerkt door snelle veranderingen, bezuinigingen op personeel, deadlines, rivaliteit en onzekerheid, en is succes eerder gebaseerd op het vermogen van een individu om om te gaan met of zelfs te excelleren bij meer stress.  We hebben het dan over veerkracht, en het mooie van veerkracht is dat je dat kunt leren.

Wat is veerkracht ?

In grote lijnen is veerkracht het vermogen om ‘terug te veren’ bij het tegenkomen van de uitdagingen die een onvermijdelijk onderdeel van het leven zijn. De werkplek presenteert een ander scala van stressoren aan werknemers. Een aantal van deze stressoren zijn:

 • gebrek aan controle
 • gebrek aan communicatie
 • geen waardering
 • geen feedback
 • onduidelijk beleid
 • wantrouwen, oneerlijkheid, kantoorpolitiek
 • grote onzekerheid
 • willekeurige onderbrekingen
 • Het loopband-syndroom

Wat is veerkracht op de werkplek?  Waarom is het eigenlijk belangrijk?  Kunnen mensen nog veerkrachtiger worden?

Het spannende van veerkracht is dat het een vaardigheid is. Zoals elke vaardigheid, kan veerkracht worden geleerd. In dit artikel wordt veerkracht op de werkplek beschreven en worden nuttige tips gegeven over hoe jij weerbaarder kan worden op je werk.

We geven je vijf voorbeelden van het opbouwen van persoonlijke veerkracht op je werk en je krijgt een praktische oefening om je te helpen effectief om te gaan met moeilijke omstandigheden. Deze oefeningen kun je ook delen met je team en je klanten om samen veerkrachtiger met veranderende omstandigheden om te gaan.

Dit artikel is onderdeel van een serie van 3 artikelen over veerkracht op het werk:

Dit artikel gaat over veerkracht in je werk en gaat over :

 • Wat maakt iemand veerkrachtig in het werk?
 • 5 voorbeelden van het opbouwen van persoonlijke veerkracht op je werk.
 • Waarom is veerkracht zo belangrijk?
 • Een praktische oefening om je veerkracht te vergroten.

In deel 2 wordt het onderwerp veerkracht in je team besproken en in deel 3 veerkracht bij ontslag. Ieder artikel is los van de serie te lezen.

UFIND | Wat maakt iemand veerkrachtig in zijn werk

Wat maakt iemand veerkrachtig in het werk ?

Om te begrijpen wat veerkracht op je werk is, is het misschien wel het makkelijkste om om je heen te kijken naar wat veerkrachtige werknemers doen als ze geconfronteerd worden met tegenvallers op hun werk wat onderscheid hen van de rest. Wat doen deze medewerkers anders?

Veerkrachtige werknemers

Veerkrachtige medewerkers bouwen sterke verbindingen en relaties op met anderen (Davis Laak, 2014). Hun communicatie is effectief. Ze luisteren actief en reageren op de emoties van hun collega’s.

In positieve relaties op de werkplek zal een veerkrachtige werknemer doen wat hij kan om een andere persoon te helpen succes te behalen op de werkplek. De veerkrachtige werknemer is een teamspeler die streeft naar een win-winsituatie met zijn collega’s.

Sociale ondersteuning speelt een belangrijke rol in de veerkracht op de werkplek (Jackson, Firtko, & Edenborough, 2007). Het is nuttig om zowel persoonlijke als professionele netwerken te ontwikkelen, die een bron van begeleiding en ondersteuning kunnen zijn in tijden van stress of gewoon om een warm contact te bieden.

Veerkrachtige werknemers hebben ook contact met collega’s buiten hun eigen directe werkomgeving.  Dit geeft een ruimere blik op het eigen werk en de mogelijkheid indien er problemen ontstaan terug te vallen op deze collega’s waardoor de werknemer minder kwetsbaar is.

Veerkrachtige medewerkers koesteren de werknetwerken die ze hebben ontwikkeld en bouwen consequent vertrouwen op met anderen. Een verrassende uitkomst uit Amerikaans onderzoek naar veerkracht op de werkplek is dat veerkrachtige medewerkers de werkomgeving niet al te serieus nemen. Ze introduceren een element van ‘spel’ in hun werk, wat positieve emoties bij henzelf en hun omgeving bevorderd.

Moderne werkplekken worden zeker gekenmerkt door stress. Technologie en toegang tot het internet betekenen dat werk voor velen een constante aanwezigheid is. Veerkrachtige werknemers zorgen goed voor zichzelf, en nemen even time-out na een stressvol incident. Ze stappen er even uit om bij te komen voordat ze zich weer in de strijd mengen. Deze zelfzorg, hoe klein en onbeduidend het misschien ook lijkt helpt veerkrachtige mensen om en burn-out te voorkomen.

Een ander kenmerk van een veerkrachtige werknemer is dat het individu trouw is aan zijn ‘echte’ zelf (Davis Laak, 2014). Ze zijn authentiek en gedragen zich op een manier die in overeenstemming is met hun waarden en overtuigingen.

Wil je meer lezen over Acceptance and Commitment Training – Waarden  klik dan hier

5 voorbeelden van het opbouwen van persoonlijke veerkracht op het werk

Hoe kan jij je persoonlijke veerkracht op het werk opbouwen? Om deze vraag te beantwoorden moeten we even kort analyseren waar veerkracht uit bestaat.

Veerkracht is een multi-dimensionale constructie, en bestaat uit een cluster van factoren: gedrag, gedachten, acties, houding en vaardigheden.

Dat valt dus mee: Persoonlijke veerkracht kan worden versterkt door het ontwikkelen van vaardigheden, het aanpassen van je gedrag en je daaraan houden.  Hieronder 5 suggesties die helpen je veerkracht te vergroten.

UFIND | Veerkracht positiviteit op het werk

1. Positiviteit

Door een positieve houding aan te nemen op je werk, ben je beter in staat je aan te passen aan tegenvallers en houd je beter controle over je werkomgeving. Een positieve houding geeft je meer energie en daadkracht. Ga daadwerkelijk aan de slag met je doelen op het werk en negeer het negatieve.

2. Emotioneel inzicht

Ontwikkel je emotionele inzicht in wat er om je heen gebeurt. Heb even geen oordeel, maar observeer en analyseer. Raegeer niet meteen overal op maar denk eerst na over wat er gebeurt en handel dan weloverwogen. Houd rekening met anderen, en blijf in je energie.

UFIND | Veerkracht emotioneel inzicht op het werk
UFIND | Balans tussen werk en privé

3. Balans

Balans is het toverwoord. Balans tussen druk en rustig, tussen werk en privé. Balans tussen complexe problemen oplossen en lekker routinematig aan de slag. Veerkrachtige mensen wisselen af. Dit is een uitdaging in een 24/7 maatschappij en werk dat je overal en altijd kunt doen. Maar als je zorgt voor balans is veerkracht je beloning!

4. Zingeving

Veerkracht is gekoppeld aan zingeving. Als je geen betekenis kan vinden in je werk dan heb je risico op uitputting. Als je weet waar je hard voor werkt en het geeft je een goed gevoel dan kun je veel meer hebben. Zoek werk dat past bij jouw waarden om je kwetsbaarheid te verminderen en je werk zinvol te maken voor jou en je omgeving.

UFIND | Veerkracht zingeving op het werk

Wil je meer weten over in hoeverre jouw waarden matchen met die van je werkgever? klik dan hier

UFIND | Veerkracht reflectie op het werk

5. Reflectie

Reflectie is een andere manier waardoor je meer veerkracht kunt opbouwen op je werk. Neem een beetje afstand en creëer letterlijk een buffer tegen het effect van stress. Stel jezelf de vraag. Is dit mijn probleem, is het probleem er nu, heb ik invloed op het probleem. Wat kan ik wel doen, wie kan mij helpen ? en last but not least is het probleem wel zo groot? Kijk er eens wat luchtiger tegenaan, hoe belangrijk is het eigenlijk ?

Waarom is veerkracht zo belangrijk?

Veerkracht is een kritische levensvaardigheid die haar wortels heeft in de evolutie. Veerkracht is onze sleutel om te overleven. Het is het vermogen om te gaan met stress en onverwachte uitdagingen. Om jezelf te verbeteren en je de kans te geven je aan te passen aan nieuwe omstandigheden. Hoe zit het met de werkplek? Waarom is veerkracht zo belangrijk in de werkomgeving?

Burn-out is een groot probleem op de werkvloer, zowel productief als economisch. Burn-out gaat gepaard met hoge verzuimcijfers en verminderde productiviteit – om nog maar te zwijgen van de negatieve gevolgen die het heeft voor werknemers. Psychologisch veerkrachtige medewerkers zijn beter in staat om met stress om te gaan en hebben minder kans op een burn-out.

Veerkracht is geassocieerd met verschillende positieve eigenschappen, waaronder optimisme, daadkracht, nieuwsgierigheid, energie en openheid om te ervaren (Tugade & Fredrickson, 2004). Deze positieve emotionele eigenschappen zijn van enorme waarde voor de werkplek.

Positiviteit

Iemand die een positieve benadering ten opzichte van veranderingen heeft komt sneller in actie, staat open voor mogelijkheden en zoekt creatieve oplossingen voor een probleem. Dat is handig voor werkgevers maar vooral voor de werknemer zelf. Want diezelfde positieve houding zorgt voor een betere copingstrategie bij stress en een kleinere kans op burn-out en verzuim.

Positieve emoties zijn een belangrijke ‘buffer’ tegen stress op de werkplek (Tugade & Fredrickson, 2004).  Maar veerkracht is niet alleen belangrijke vaardigheid  om de psychosociale impact van burn-out tegen te gaan en een buffer te bieden tegen tegen stress op de werkplek. Veerkracht is ook betrokken bij het lichamelijk welzijn. Tugade en Fredrickson (2004) vonden dat “de psychologische mentaliteit die betrokken is bij veerkracht ook wordt weerspiegeld in het lichaam “.

Natuurlijk, als je beter in je vel zit, presteer je ook beter op je werk! Het is een win-win situatie. Kortom het belang van het ontwikkelen van je veerkracht op je werk is ook groot voor je werkgever. Vraag een veerkracht training aan bij je werkgever. Dat is positief voor jullie beiden.

We besluiten met een oefening om je veerkracht te vergoten. In het 2e artikel in de serie Veerkracht gaat het over het ontwikkelen van veerkracht in je team.

UFIND | Veerkracht in je werk deur gesloten deur open

Een praktische oefening om je veerkracht te vergroten. De deur is gesloten …. De deur gaat open

“Verandering is de enige constante”

Dit is een beroemd citaat van de oude Griekse filosoof Heraclitus. Inderdaad, het leven is voortdurend aan het veranderen en evolueert. Op dit moment is dat heel erg actueel. Door Covid-19 is onze wereld, ons leven en ons werk sterk veranderd en weten we nog niet waar het heen gaat. We hebben de keuze om gefocussed te blijven op wat er niet meer is (de deur is gesloten), of om ons bewust te richten op nieuwe wegen die zich ontvouwen (de deur gaat open). Optimisme gaat over de laatste optie. Het gaat erom een positieve kijk op de toekomst te ontwikkelen.
Het doel van deze oefening is tweeledig. Ten eerste wordt je er bewust van dat het einde van iets ook het begin is van iets nieuws. Het einde van iets positiefs is niet alleen negatief, maar kan ook weer ruimte creëren voor iets positiefs. Ten tweede helpt deze oefening jou om je bewust te worden van wat jou tegenhoud je te richten op het begin van iets nieuws.

Het doel van de oefening is niet om wat er niet meer is te bagateliseren, het afsluiten en loslaten van het oude vergt tijd. De oefening is wel bedoeld om je positieve potentieel te ontdekken zodat je nieuwe wegen kunt ingaan.

De oefening:

Denk aan een tijd in je leven waarin iemand je heeft afgewezen of je iets belangrijks hebt gemist of toen een groot plan faalde. Dit kunnen de momenten in je leven zijn waar een deur dicht ging. Denk nu eens na over wat er daarna gebeurde:  welke deuren zijn er daarna geopend ? Wat zou er nooit gebeurd zijn als de eerste deur niet dicht ging?

 • Pak een A4tje en deel deze in twee.
 • Schrijf je ervaringen van de gemiste kansen enz. op onder het kopje de deur die dicht ging
 • Schrijf je ervaringen over wat er daarna gebeurde op onder het kopje de deur die open ging

Denk nu na over je ervaringen en beantwoord de volgende vragen:

 • Wat leidde ertoe dat de deur dicht ging? Wat heeft je geholpen de nieuwe deur te openen?
 • Hoe lang duurde het voordat je besefte dat er een nieuwe deur open stond?
 • Was het makkelijk of moeilijk voor je om te beseffen dat er een nieuwe deur open stond?
 • Wat weerhield je ervan de nieuwe open deur te zien?
 • Wat kunt je de volgende keer doen om de nieuwe kans eerder te herkennen?
 • Wat waren de gevolgen van de deur die je sloot? Duurde het lang?
 • Bracht de ervaring iets positiefs?
 • Welke sterke karaktereigenschappen heb je gebruikt om de nieuwe deur te openen?
 • Wat betekent een gesloten deur nu voor je?
 • Wat heb je geleerd van het sluiten van de deur?
 • Is er meer ruimte voor groei uit dit soort ervaringen?
 • Is er een gesloten deur die je nog open wilt zien?
 • Denk nu aan alle mensen die je hebben geholpen deuren te openen in het verleden. Wat hebben ze gedaan om je te helpen? En wat kun jij doen om anderen te helpen?

Veerkracht is een belangrijke vaardigheid om je te helpen om te gaan met de moeilijke momenten in je leven en je werk. Om te gaan met stress en een positieve benadering bij verandering te kiezen. Veerkracht is een onderdeel van onze ACT training (Acceptance and Commitment). Dit artikel ging over veerkracht in je werk en dat je veerkracht kunt leren. In deel 2 wordt het onderwerp veerkracht in je team besproken en in deel 3 veerkracht bij ontslag. Ieder artikel is los van de serie te lezen.

Veel succes met het oefenen van de ACT vaardigheden en als je even vastloopt of hulp nodig hebt of je wilt een ACT Training volgen ben je van harte welkom, bel ons op : 085 – 7607447  of maak een afspraak via ons contact formulier, we nemen dan zo snel als mogelijk contact met je op.

Wil jij ook een ACT Training volgen, maak dan een (vrijblijvende) afspraak?