Spoor 1 – Return to work

Wij geloven in de kracht van uw eigen mensen, ook als ze uitgevallen zijn door ziekte..

Behoud van uw menselijk kapitaal door de inzet van een kort programma aan het begin van de wachttijd bespaart uw bedrijf en uw medewerker veel negatieve energie en geld. Ons succes is om zo vroeg mogelijk in het ziekteproces een op de persoon en uw bedrijf aangepast programma te bieden met als doel hervatting bij uw eigen bedrijf.

De voordelen van Return to Work bij uw organisatie zijn sociaal en financieel, namelijk U:

  • toont karakter en laat zien dat u de waarde en het welbevinden van uw mensen serieus neemt.
  • koestert de kracht van uw mensen en heeft een positieve reputatie bij klanten, leveranciers en kandidaten bij recruitment.
  • bespaart aanzienlijk op verzuimkosten, bij een gemiddeld inkomen is dat 410 euro per dag (bron CPB 2016).
  • bespaart op werving en vervangingskosten dat is gemiddeld 21% van een jaarsalaris (bron Peoples Business 2017)

Running away from any problem only increases the distance from the solution. The easiest way to escape from the problem is to solve it.

Als ervaren specialisten in verzuim en mobiliteit hebben wij de afgelopen jaren ondervonden dat de cijfers van een externe plaatsing in het verzuim proces matig tot slecht zijn. Ondanks heel veel goede intenties van alle partijen is het merendeel van de inspanningen erop gericht het verzuimdossier op orde te hebben en zijn de werkelijke resultaten klein. Door te focussen op het behouden van uw medewerker en de energie daar op te richten lukt er veel meer dan in het traditionele model van re-integratie en dossierbouw.

De al jaren stabiele cijfers in verzuim en personeelskosten geven ook aanleiding om het anders aan te pakken:

  • Werknemers met psychische klachten blijven het langste thuis en meer dan 70% van het verzuim komt niet door een medisch probleem, maar door andere oorzaken. (bron CPB 2019)
  • 90 % van de medewerkers die langer dan 6 maanden ziek is zal dat de hele wachttijd zijn;
  • Het slagingspercentage van externe plaatsing in spoor 2 ligt gemiddeld onder de 15 % (bron onderzoek Panteia 2016)

Het slagingspercentage van interne herplaatsingen lag in 2016 op gemiddeld 11%. Grote bedrijven wat meer dan kleinere bedrijven. Wij streven ernaar om dat percentage samen met u aanzienlijk te verhogen. In het belang van uw medewerker en in het belang van uw organisatie. Hoe kunnen we dat doel samen met u bereiken ?

Natuurlijk kunt u vooral veel zelf. En dat doet u natuurlijk al. Toch is er bij verzuim vaak meer aan de hand en is een externe helpende hand nodig om beweging te creëren bij medewerkers en of managers om het gesprek richting een oplossing weer op gang te krijgen.

Stap-1

De Re-integratiescan, in dit proces toetsen we 3 belangrijke factoren. Dit is een multicausale analyse van de probleemstelling per deelgebieden.:

  1. Menselijke factoren (betekenis van werk, zelfbeeld, copingstrategie)
  2. Taak/werkfactoren (eigen visie op inzetbaarheid, veranderingsbereidheid )
  3. Omgevingsfactoren (mat van belastbaarheid, energie, balans werk-privé).

Deze factoren geven inzicht in de achtergronden van het verzuim en inzicht in wat herstel bevordert en belemmert. Tevens wordt duidelijk hoe de medewerker met zijn / haar problemen omgaat.

De scan is geen online instrument, maar een samenvatting van objectieve waarnemingen vanuit de gesprekken van de coach met uw medewerker. Hierdoor is dit ook toegankelijk voor medewerkers met een lage digitale ervaring, diverse culturele achtergrond en /of lage taalvaardigheid.

Stap -2

De medewerker staat centraal en we maken gebruik van positieve psychologie. Gesprekken met de medewerker houden we via de ACT methode Acceptance and Commitment Theory. Dit is een effectieve methode om mensen situaties te leren accepteren en open te leren staan voor verandering. Voor meer informatie over deze methode (link).

De organisatie staat centraal. Welke mogelijkheden heeft de organisatie voor aanpassingen en andere functies. Onderzoek en Inventarisatie met management en HR (verzuim en recruitment) We sluiten aan bij uw indeling van functies en manier van beschrijving, (competenties, vaardigheden enz.)

Stap -3

Het resultaat van stap-1 en stap-2  is een HaalbaarheidsMatrix voor de interne markt, inclusief een voorstel voor coördinatie van de genomen en/of te nemen interventies (wat wordt er gedaan aan herstel , wat is er nodig) eventueel een opleidingsvoorstel voor de interne markt en een duidelijke tijdlijn naar een geformuleerd einddoel.

Terwijl we het reguliere Poortwachtersproces versnellen blijft uw verzuimdossier natuurlijk wel geborgd.

Duur

De start van het RTW programma is een overleg moment tussen HR / casemanager / bij voorkeur rond 6 maanden verzuim. De duur en het aantal gespreksmomenten is in overleg met u.

Tarief

RTW programma € 4.500 euro excl. btw.  Facturatie 50% bij de start en 50% na 3 maanden.

Daarnaast is het RTW programma ook op uurtarief in te kopen met een startfee van minimaal 10 uur.

Hoe kunnen wij u helpen?

vraag nu een offerte aan of neem geheel vrijblijvend contact op

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie ?