Acceptance and Commitment Training – Actie

Inleiding

In de zesde sessie gaat het over ACTIE  binnen het onderdeel Commitment.  De ACT-training bestaat uit 2 kernonderdelen. Acceptance & Commitment. Bij het Acceptance onderdeel leer je op een handige manier om te gaan met je persoonlijke obstakels. Het Commitment onderdeel richt zich op het opnieuw investeren in jezelf. Je begint met stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt in het leven, waarna je weer concreet gaat investeren in de dingen die er echt toe doen. Deze twee kernonderdelen zorgen er samen voor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt, waardoor je je niet laat tegenhouden door obstakels om de dingen te doen die jij belangrijk vind!

Lees hier meer : Algemene inleiding voor Acceptance en Commitment training

Actie

Toegewijde actie wordt door waarden geleid en voorziet in behoeften. De keuzes die je maakt in het leven baseer je op wat je waardevol vind. Die handelingen leveren weer voldoening op en versterken de vijf andere kernprocessen van ACT.

Het heeft weinig zin om alleen naar je kompas te staren. Om echt het leven te leiden dat je waardevol vind, moet je tot actie overgaan. Bij toegewijde actie gaat het niet alleen om keuzes maken en doen wat nodig is, maar ook om het aanleren van vaardigheden die je nodig hebt om die keuzes te maken. Iemand die ervan droomt  om leiding te geven aan zijn team en moeite heeft met sociale vaardigheden,  zal er goed aan doen om dit bespreekbaar te maken met het management en een training aan te vragen om die vaardigheden te verbeteren.

ACTraining maakt gebruik van praktische oefeningen om toegewijde actie in gang te zetten. Dit om te voorkomen dat toegewijde actie uit alleen maar goede voornemens blijven bestaan.  Een “eigenlijk” vragenlijst is daar een mooi voorbeeld van. Je vraagt je dan bijvoorbeeld af “als er geen obstakels zouden zijn in mijn leven, dan zou ik eigenlijk…”

Vul maar in: meer willen sporten, gezonder willen eten, meer tijd met mijn kinderen doorbrengen, een andere baan willen, een hoger salaris, korter willen werken, een eigen bedrijf starten enz. enz.

Natuurlijk kent het echte leven wel obstakels. Maar het is de vraag of die obstakels echt in de weg zitten en wat je dan werkelijk belangrijk vind. ACTraining leert je je toegewijde actie te vertalen naar SMART doelen.

SMART staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

 

Voorbeelden van SMART doelen zijn :

 • Ik wil voor het eind van deze maand een keuze gemaakt hebben voor een vervolgstudie.
 • Ik wil voor het eind van deze week een afspraak hebben gemaakt met mijn leidinggevende.
 • Ik wil voor het eind van dit jaar naar een attractiepark geweest zijn met mijn dochter.

Goede voornemens, zelfcontrole en discipline

UFIND | Goede voornemens, zelfcontrole en discipline

Iedere januari zijn ze er weer : de goede voornemens. Om goede voornemens te laten slagen maken de meeste mensen gebruik van strategieën zoals Zelfcontrole en Discipline. Zelfcontrole is een manier om je gedachten te trainen. Je geeft jezelf bijvoorbeeld een peptalk en probeert je ervan te overtuigen dat het echt wel gaat lukken, als je er maar voor gaat.

Discipline is een manier om jezelf strenge regels op te leggen. Je spreekt jezelf toe en zegt dat je je aan de regels moet houden. Je bent toch geen watje! Hup je schouders eronder.

Hoewel deze strategieën in het begin meestal wel werken, neemt het effect ervan altijd af en soms verergeren deze strategieën de problemen zelfs. Het gevaar is dat als het je niet lukt je jezelf daar de schuld van geeft en je je minder goed voelde dan aan het begin. Je gaat jezelf een loser vinden naarmate je je goede voornemens niet volhoud.

Als het goed is is je iets opgevallen in de formulering van de SMART doelen namelijk dat het werkwoord willen is in plaats van moeten.  Hierin ligt de sleutel om van goede voornemens naar toegewijde actie te gaan. Omdat het zo belangrijk is om van moeten naar willen te gaan hebben we hier in  de vorige sessie al aandacht aangegeven. We herhalen het hier nog een keer!

Van moeten naar mogen naar willen

UFIND | moeten mogen willen

Als je merkt dat je vaak spreekt over moeten in plaats van willen dan spreek je waarschijnlijk ook vaker over wat je niet wilt in plaats van wat je wel wilt. Hoewel het een kleine stap lijkt en alleen maar om een woord gaat is het toch een grote stap om het woord moeten te vervangen door willen.  Als tussenstap kun je oefenen om het woord moeten te vervangen door mogen. Als je dit oefent zul je misschien ontdekken dat je je tot nu toe meer gericht hebt op wat anderen van jou eisen en dat je nog moet ontdekken wat je allemaal zelf mag. Je bent natuurlijk vrij om je leven in te richten zoals je zelf wilt, zolang je er anderen niet mee schaadt, maar met het besef dat je die vrijheid hebt komt ook de verantwoordelijkheid voor het maken van eigen keuzes. Misschien vind je het nog wel even lastig. Probeer het eens een week, hoe het voor jou voelt om het woord moeten consequent te vervangen door mogen. Maak korte notities wat er met je gesprekken gebeurde en hoe je je voelde.

Als je je comfortabel voelt bij het vervangen van moeten naar mogen kun je beginnen met de volgende stap. Je bent toe aan het woord willen. Mensen die meer rekening houden met wat ze zelf willen, leven meer naar hun behoeften. Dat is belangrijk, want ons brein is een hulpsysteem dat vooral actief wordt wanneer er een signaal komt dat we niet goed in onze behoeften voorzien. Soms denken mensen dat het leven naar eigen behoeften egoïstisch is. Maar er is niets mis met een beetje egoïsme. Je moet eigenlijk egoïstisch genoeg zijn om goed voor jezelf te zorgen. Kunnen benoemen wat je wilt en daarnaar leven is dus een belangrijke vaardigheid om meer welbevinden te ervaren en je brein rust te geven. De verandering van moeten naar mogen en willen is eigenlijk een ontdekkingsreis naar eigen keuzes en het mogen afwijken van je omgeving.

Oefen dus nog eens een week met het woord willen. Merk dat je daardoor ook invulling gaat geven aan je persoonlijke behoeftes. Maak korte notities wat er met je gesprekken gebeurde en hoe je je voelde.

Kleine stappen  = groot effect

Je hebt inmiddels zicht op wat je echt belangrijk vind. Jouw Waarden. Soms is het helemaal niet zo makkelijk om naar je waarden te leven. Wat helpt is om klein te beginnen. Door klein te beginnen, zul je zien dat je meer kans hebt op succes.

Een voorbeeld: stel je waarde is dat je iedere ochtend wilt ontbijten voordat je de deur uit gaat…..

Pim wordt wakker door de scherpe toon van zijn wekker. Geïrriteerd slaat hij het ding uit en probeert zich nog eens om te draaien. Maar hij weet dat het eigenlijk geen zin heeft. Hij is al te laat. Vlug staat hij op, schuifelt de trap af en duwt snel een boterham naar binnen. Ondertussen kijkt hij op zijn Ipad naar het nieuws. Snel douchen, aankleden en hij is de deur uit.

Peter wordt wakker met zijn favoriete muziek. Hij heeft zo’n wekker gekocht die zijn lievelingsnummers afspeelt. Een kleine investering aar nu wordt hij iedere dag wakker met iets wat hij heerlijk vindt en dat maakt een goed begin van de dag. Hij heeft zijn wekker ook een kwartiertje eerder gezet, zodat hij rustig kan ontbijten. Hij maakt een ontbijtje en eet het op in zijn achtertuin. Zo heeft hij aan het begin van de dag even een moment om lekker wakker te worden en te gieten van het ontbijt en de natuur. Lekker douchen, aankleden en hij is de deur uit.

Plan van aanpak

De kans om succesvol actie te nemen op je waarden  neemt toe als je een structuur creëert en minder een beroep hoeft te doen op motivatie en doorzettingsvermogen. Henry Ford, de oprichter van het automerk, zei ooit : geen enkele taak is erg moeilijk, als je hem maar opdeelt in stappen die klein genoeg zijn. Niet alleen in een fabriek voor auto’s maar is dat handig maar ieder doel is beter te bereiken als je hem opdeel in kleinere stappen. Daarnaast hoef je niet alles alleen te doen en kun je ook samenwerken om je doelen te bereiken. Een plan waarin je je doel opsplitst in kleine stappen en anderen betrekt heeft meer kans van slagen.

Je kunt het plan zo uitgebreid of simpel maken als je wilt

In je plan staat in ieder geval:

 • Je waarde
 • Welke actie ga je nemen – Nu – korte termijn – lange termijn
 • Wat heb je nodig (wie heb je nodig)
 • Welke obstakels kun je verwachten (welke onmogelijkheden ga je accepteren)
 • Welke vaardigheden (uit de ACT Training heb je nodig)?

Durven te falen

Succes komt vaak na een serie mislukkingen. Het gaat er niet om hoe vaak je valt maar hoe vaak je opstaat. Het gevoel niet te mogen falen is bij iedereen best wel sterk aanwezig. Maak het minder groot en neem het vast op in je plan. Falen voor je hele plan gebeurt toch niet als je het in kleine stapjes opdeelt. Stel je flexibel op, falen hoort erbij en is een kans om te verbeteren of bij te stellen.

Geniet van wat er goed gaat!

Actie is een onderdeel van de Commitment fase. We zijn gestart met de Acceptatie fase en hebben geoefend met Acceptatie , Cognitieve Defusie , Jezelf, en het Hier en Nu . Nu zijn we gestart met de Commitment Fase en investeren in jezelf. We hebben gekeken naar je Waarden en wat je belangrijk vind in jouw leven. Deze sessie ging over welke acties je gaat nemen, zodat je weer gaat investeren in de dingen die er voor jou echt toe doen!

De laatste sessie gaat over de toepassing van ACT in je dagelijkse leven.

Ursula Lengersdorf

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie ?