Acceptance and Commitment Training in een werkomgeving

Acceptance and Commitment Training (ACT-training) heeft tot doel prestaties te verbeteren en stressklachten voor werknemers te verminderen door de ontwikkeling van psychologische flexibiliteit op de werkplek.

Wat is psychologische flexibiliteit eigenlijk ?

UFIND | Wat is psychologische flexibiliteit

Psychologische flexibiliteit is het vermogen om in het huidige moment te zijn, je bewust te zijn van gedachten en emoties. Vervolgens kun je actie nemen om in je behoeften te voorzien.  In het voorbeeld hierboven is een simpele oplossing een jas aantrekken.

In dit eenvoudige voorbeeld gebeurt er eigenlijk heel veel. Belemmerende gedachten worden omgezet in een positieve actie om het probleem (het is koud buiten) op te lossen.

Met andere woorden, mensen met een grotere psychologische flexibiliteit zijn gefocust op het ‘hier-en-nu’, goed in het omgaan met hun emoties en persoonlijk gemotiveerd om actie te nemen gericht op hun behoeften en doelen. Hoe groter je psychologische flexibiliteit hoe meer je in staat bent om mee te veren met veranderende omstandigheden of juist te volharden in doelen die jij belangrijk vind bij tegenslag.

Onderzoek wijst uit dat medewerkers die hun psychologische flexibiliteit trainen via ACT een aanmerkelijke verbetering laten zien in werkprestaties, werktevredenheid, mentale weerbaarheid, opleidingsresultaten en neiging tot innoveren, terwijl werkstress, ziekteverzuim en burn-out verminderd worden.

De 6 zuilen van ACT

ACTraining is gebaseerd op zes interactieve processen die de ontwikkeling van psychologische flexibiliteit ondersteunen:

 1. Hier en Nu
 2. Cognitieve Defusie
 3. Acceptatie
 4. Het (observerende) zelf
 5. Waarden
 6. Toegewijde Actie.
UFIND | de 6 pijlers van de Acceptance en commitment theory

Deze 6 kernprocessen of zuilen leiden gezamenlijk tot het versterken van psychologische flexibiliteit. De processen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en versterken elkaar.

Contact maken met het hier en nu.

Contact maken met het huidige moment betekent dat je aanwezig bent in het hier en nu. Dat is niet makkelijk. Gedachten hebben de neiging om de aandacht over te nemen en we verliezen ons al snel in ideeën over andere momenten. Letterlijk de aandacht erbij houden blijkt moeilijk voor de geest. Bijna de helft van de dag denken mensen aan iets anders dan waar ze mee bezig zijn. We staan dan op de automatische piloot. Om het contact met het Hier en Nu te versterken maakt ACTraining gebruik van mindfulness. Echter op een andere wijze dan waar Mindfullness om bekend staat. Een reguliere mindfullness training heeft als doel om je te leren op ieder moment van de dag mindfull te zijn. Bij ACT focust mindfullness zich vooral op de omgang met belemmerende gedachten en gevoelens. Je mag dan dus best denken aan iets anders dan waar je mee bezig bent, zolang dat maar niet een poging is om de realiteit te vermijden of problemen te vermijden. De praktische insteek van mindfullness helpt medewerkers zich beter te concentreren op werk, de toegenomen productiviteit geeft energie en meer tevredenheid.

Lees hier meer over : Hier en Nu

Cognitieve Defusie.

Cognitieve defusie is een bijzondere stap binnen ACT training en vraagt om een toelichting omdat het minder bekend klinkt. Het betekent eigenlijk dat je een stap achteruit doet. In plaats van gedachten te zien als absolute waarheid of je erdoor te laten leiden, leer je nu om je gedachten wat minder serieus te nemen. Lach eens om jezelf! Het zijn maar gedachten en niet de realiteit. Een voorbeeld. Een medewerker klaagt dat zijn manager hem zo boos maakt als hij over hem praat. De medewerker kan nu leren om een stap achteruit te zetten en te beseffen dat niet de manager maar zijn eigen gedachten hem boos maken. De emotie wordt door hemzelf opgeroepen en hij kan inzien dat hij wel zijn eigen emotie van boosheid kan controleren (en niet het gedrag van de manager). Misschien kan hij er in dit voorbeeld nog niet om lachen, maar wel ontspannen.

Lees hier meer over : Cognitieve defusie

Acceptatie.

Acceptatie betekent dat je je open stelt voor pijnlijke en negatieve emoties. Dat klinkt paradoxaal. Voor meer welbevinden moet je negatieve emoties dus juist niet vermijden maar toelaten. Negatieve emoties vormen nu eenmaal onderdeel van het leven. Ze horen bij een gezonde psychische ontwikkeling. We hoeven negatieve emoties zeker niet op te zoeken, maar vermijding van negatieve emoties lijdt eerder tot meer problemen en een vermindering van welbevinden. Een voorbeeld.

Eva

heeft moeite om in het openbaar te spreken. Ze is ook ambitieus en in haar rol van marketing manager komt het regelmatig voor dat ze een presentatie moet geven. Haar angst is van invloed op haar planning en ze probeert om presentaties uit te stellen of voor kleinere groepen te staan dan waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn. Als ze er echt niet onderuit kan slikt Eva medicatie om zichzelf te kalmeren. Hierdoor is haar presentatie minder persoonlijk en dynamisch dan Eva eigenlijk is, de presentaties hebben niet de impact die past bij haar ambities en Eva wordt voorbijgestreefd door een andere marketing manager die er geen moeite mee heeft. Eva is teleurgesteld in zichzelf en ziet haar kansen op succes afnemen. ACTraining leert Eva om haar angst onder ogen te zien. Eva mag er best bij stilstaan dat het vervelend is dat ze een angst heeft, die haar dwarszit in haar werk. Door te leren dat het niet de angst zelf maar haar (vermijdings)gedrag is die haar belemmerd in werk kan Eva zich open stellen om actie te nemen om haar doelen te bereiken. Het oplossen van de angst is daarbij niet primair het doel. Het bespreken van haar angst met haar omgeving en een training presentatievaardigheden kan dat wel zijn.

Lees hier meer over : Acceptatie

Het observerende zelf

Binnen ACTraining wordt een belangrijk onderscheid  gemaakt tussen:

 • Het denkende zelf
 • Het observerende zelf

Het denkende zelf is het deel van ons bewustzijn dat altijd denkt. Je herkent het als de vaak eindeloze monoloog in je hoofd die er over alles ideeën, gedachten, beelden, oordelen, plannen en fantasieën op nahoudt. Het denkende zelf heeft relatief weinig aandacht voor het hier en nu en veel aandacht voor gedachten daarover.

Het observerende zelf is het deel van ons bewustzijn dat aandacht heeft voor alles wat je op dit moment ervaart en voelt. Het is het deel van ons brein dat veel dichter bij onze zintuigen ligt. Het kijkt objectiever naar informatie in het hier en nu dan het denkende zelf.

Kijk nog eens naar het voorbeeld : “het is koud buiten”. En de gedachten die daarbij opkomen.

Bij ACTraining leer je jezelf te zien binnen een bredere context van het leven. Een ander voorbeeld met een wat zwaardere lading dan het is buiten koud. Stel je iemand voor die depressief is. Deze persoon kan zich op 2 manieren beschrijven.

 1. ik ben depressief, daar kan ik ook niks aan doen, zo voel ik me nu eenmaal. Ik ben al een hele tijd depressief en het ziet er niet naar uit dat het ooit beter wordt. Het is hopeloos.
 2. Ik beschrijf mezelf als depressief. Het is een proces van gedachten die me vertellen dat ik depressief ben. Die gedachten vertellen mij ook dat het hopeloos is. Dat doen die gedachten niet zomaar. Zodra ik geloof dat alles hopeloos is, zal ik ook niets meer doen en daar wordt de depressie sterker van. Volgens mij hebben die gedachten liever dat ik lekker veilig en depressief langs de lijn sta, in plaats van dat ik echt iets onderneem waar ik, met het risico van falen, iets posities uit zou kunnen halen. Leuk dat die gedachten mij zo willen beschermen zeg, maar dit is mijn leven. Ik ben volwassen en ik bepaal zelf wel hoeveel ik kies om uit het leven te halen.

Versie 2 is een keerpunt in de wijze waarop deze persoon met zijn depressie omgaat. De depressieve gevoelens die eerst leiden tot een gevoel van hopeloosheid leiden nu tot een gevoel dat hij weer zijn leven mag claimen. Vertaald naar de werkvloer: ondanks zijn depressieve gevoelens weer (een deel van) zijn werk mag en wil doen.

Lees hier meer over : Het observerende zelf

Waarden

Waarden gaan over alles wat je belangrijk vind in het leven. In plaats van waarden kun je ook spreken van persoonlijke behoeften. Mensen die hun leven inrichten naar hun waarden, voorzien in hun behoeften en vinden voldoening in het leven. Waarden zijn als een kompas en geven richting aan je levensreis. Het is niet zo moeilijk om achter je waarden te komen. Stel jezelf de vraag wat je wilt in het leven (dus niet wat je niet wilt). Een voorbeeld:

Roeland:

ik wil graag een volgende stap maken in mijn werk maar daarvoor moet ik verder reizen en ben ik later thuis. Omdat ik een gezin heb met schoolgaande kinderen kan ik dat niet doen. Het is frustrerend. Ik wil een goede vader zijn maar ook voldoening in mijn werk. Soms voel ik me zo rot dat ik de kansen op werk niet kan pakken. Straks ben ik er te oud voor. Het leven glipt aan mij voorbij. Het is mij maar niet gegund.

Sophie:

ik wil graag een volgende stap maken in mijn werk, ik ben daarover in gesprek met mijn werkgever. Er zijn veel mogelijkheden. In alle gevallen zal ik meer uren van huis zijn omdat de reistijd toeneemt.  Omdat ik een gezin heb met schoolgaande kinderen heb ik de langere reistijd met mijn werkgever besproken. Ik vind het belangrijk om op tijd thuis te zijn om samen met mijn kinderen te eten. Ik ben enthousiast over de nieuwe kansen in werk en ik heb voorgesteld met de trein te reizen, hierdoor kan ik een deel van mijn werkzaamheden tijdens het reizen uitvoeren en ben ik niet zoveel later thuis dan nu. Mijn werkgever vind het fijn dat ik zelf meedenkt aan oplossingen en gunt mij de kans om op die manier een volgende stap te maken. Ik heb zin in de nieuwe uitdaging en ben blij dat ik straks ook nog met mijn gezin aan tafel zit.

Door meer te spreken over wat je wel wilt worden persoonlijke waarden veel helderder. Het is belangrijk je persoonlijke waarden in je werk ook eens voor jezelf te benoemen. Mensen die hun persoonlijke waarden weten te koppelen aan de waarden en doelen van hun werkgever hebben bewezen meer werkplezier en energie. Kijk eens naar de KPI’s van je bedrijf in relatie tot je persoonlijke waarden en behoeften. In hoeverre komen die overeen of wijken die sterk af. Hier kun je al snel het antwoord vinden op een sluimerend loopbaanvraagstuk of erger als je moeite hebt om naar je werk te gaan.

Lees hier meer over : Waarden

Toegewijde actie

Toegewijde actie wordt door waarden geleid en voorziet in behoeften. De keuzes die je maakt in het leven baseer je op wat je waardevol vind. Die handelingen leveren weer voldoening op en versterken de vijf andere kernprocessen van ACT.

Het heeft weinig zin om alleen naar je kompas te staren. Om echt het leven te leiden dat je waardevol vind, moet je tot actie overgaan. Bij toegewijde actie gaat het niet alleen om keuzes maken en doen wat nodig is, maar ook om het aanleren van vaardigheden die je nodig hebt om die keuzes te maken. Iemand die ervan droomt  om leiding te geven aan zijn team en moeite heeft met sociale vaardigheden,  zal er goed aan doen om dit bespreekbaar te maken met het management en een training aan te vragen om die vaardigheden te verbeteren.

ACTraining maakt gebruik van praktische oefeningen om toegewijde actie in gang te zetten. Dit om te voorkomen dat toegewijde actie uit alleen maar goede voornemens blijven bestaan.  Een “eigenlijk” vragenlijst is daar een mooi voorbeeld van. Je vraagt je dan bijvoorbeeld af “als er geen obstakels zouden zijn in mijn leven, dan zou ik eigenlijk…”

Vul maar in: meer willen sporten, gezonder willen eten, meer tijd met mijn kinderen doorbrengen, een andere baan willen, een hoger salaris, korter willen werken, een eigen bedrijf starten enz. enz.

Natuurlijk kent het echte leven wel obstakels. Maar het is de vraag of die obstakels echt in de weg zitten en wat je dan werkelijk belangrijk vind. ACTraining leert je je toegewijde actie te vertalen naar SMART doelen.

SMART staat voor:

 • Specifiek
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdgebonden

 

Dit vertaald zich snel naar de werkvloer, en uitdagingen in het werk. ACTraining helpt managers en hun team, toegewijde actie te nemen op de gestelde doelen. Uit onderzoek blijkt dat met echte toegewijde actie resultaten en de kans op succes significant toe nemen.

Lees hier meer over : Actie

ACT is er altijd

Alles wat je leert in de ACTraining blijft een oefening. Het is niet een cursus met een diploma en je bent klaar, nee het is een levensvisie die je moet oefenen en onderhouden. Ook in je werk.
Want ACT is:

Accepteren van het leven zoals het is,
kiezen waar er iets te kiezen valt
en actie ondernemen om voluit in het leven te staan.

Ursula Lengersdorf

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie ?